Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air) 79.§-a értelmében az adóhatósági iratot a meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek ( nem magának az adózónak) kell kézbesíteni hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton.


Az erről szóló részletes tájékoztató itt letölthető.