Regéc

www.regec.hu

2009-ben köttetett meg a testvér-települési megállapodás. Legszorosabb kötödésünk a Rákóczi-hagyományok, s azok ápolása. Rendszeresen látja egymás küldöttségeit vendégül a két település.

Csallóközcsütörtök

www.stvrtoknaostrove.sk

2010 júliusa óta ápoljuk testvér-települési kapcsolatainkat a szlovákiai Dunaszerdahelyi járásban található községgel.