Közterület-felügyelők ügyfélfogadása:
hétfő: 15:00-17:00
szerda: 10:00-12:00
péntek: 10:00-12:00

Közterület-felügyelők Eszes Péter+36 30 700 8849
  Lukácsi Béla+36 30 532 8892
  Kéry István+36 30 442 7353

Üzemképtelen gépjárművek közterületről történő elszállításának szabályai

A Gyömrői Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkatársai folyamatosan és kiemelten kezelik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek felderítését a város közigazgatási területén, a környezetszennyezés csökkentése, a lakosság komfortérzetének és a jelenlegi szűkös parkolóhelyek biztosítása érdekében.

Gyömrő Város Önkormányzat illetékességi területén az üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen nem tárolhatók.

A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önk. rendelet) 2.§-a kimondja, hogy üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű.

A közterület-felügyelő az észlelt üzemképtelennek minősülő gépjármű tulajdonosa/üzembentartója részére felszólító értesítést küld, a jogsértő állapot megszűntetésére.
Amennyiben a jogszabályban meghatározott 10 napos határidő letelte után, az állapot változatlanul fennáll, a gépjármű elszállítására nem került sor, a közterület-felügyelő kezdeményezi a nyilvántartásba vett gépjármű közterületről történő elszállítását.
Az elszállítástól számított 6 hónapot követően a közterület-felügyelő vagy az eljárásba igénybe vett jogosult a gépjárművet árverés útján értékesítheti vagy más módon használhatja.

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:
Bárki tehet bejelentést.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:
Az értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja a közterületről.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

  • A 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelete a közúti közlekedés szabályairól;
  • 512/2017.(XII.29.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról;
  • 55/2009.(X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról;
  • a közterület-felügyelőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 19.§-20.§;
  • Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet
  • Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 21/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Az elszállított gépjárművek listája:
JPM-659
LNC-566
GMB-884
IPN-890
MJU-736

2023. 06. 30. JVS-005 szürke Renault Öreghegyi utca 2.
2023. 07. 05. frsz. nélküli (RZK-929) fehér Citroen Cifra utca 2.
2023.08.17. GUE-691 fehér Volkswagen Vörösmarty utca 11/A
2023.12.14. MJU-736 fehér Suzuki Swift Csokonai utca 56.
2024.02.07. TDU-542 fekete Audi Széchenyi utca 13.
2024.02.27. HSN-164 szürke Suzuki Bajcsy-Zs. utca 79.