Az év utolsó rendkívüli ülését tartotta szerda reggel önkormányzatunk képviselő-testülete. A megjelentek három napirendi pontot tárgyaltak, majd hoztak döntéseket.

Elsőként arról határoztak, hogy a városvezetés javaslatára pályázatot ír ki az önkormányzat a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjának betöltésére.

A jelenlegi vezető Agócs Zoltán megbízatása 2022. december 31-én lejár. Az elmúlt hónapokban több körös, intenzív tárgyalás folyt arról, hogy a városüzemeltetés hogyan tudna a jövőben hatékonyabban működni. A felmerülő problémákat mindenki tapasztalhatta, ennek részeként az idei évben a cég beszámolójának elfogadása is elhúzódott. Ezzel párhuzamosan ügyvezető úr jelezte, hogy több mint öt éve helyettes nélkül látja el a feladatait, ami megterhelő már számára.

Az egyértelmű, hogy 2023-ban a korábbiaknál is nagyobb feladat hárul majd a városüzemeltetésre. A városvezetés elvárása, hogy ezen feladatok megoldása folyamatos és zökkenőmentes legyen.

Az előző városvezetés 2017-es döntésével szemben most nyilvános pályázat kiírása történik meg a cég ügyvezetői posztjára, melyre bárki jelentkezhet, aki rendelkezik a szükséges végzettségekkel, szakmai tapasztalattal. A pályázati kiírás hamarosan elérhető lesz online felületeinken.
Fontos kiemelni, hogy a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. vezetése és működése zavartalan, a jelenlegi vezető 2023. március 31-ig, - míg a pályázat nyertese munkába nem lép, és le nem zárul a szükséges átadás-átvételi folyamat- ellátja feladatait.

További két napirendi pont szerepelt még a mai ülésen. Az egyik arról szólt, hogy a már szeptemberben megszavazott beruházási hitelfelvétel kapcsán az OTP tartalmi módosítást kért. Időközben egyébként magkapta Önkormányzatunk a kormányzati hozzájárulást arra, hogy hitelt vegyen fel az Öreghegyi utca csatornázási beruházásához. Következő lépésként a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása történik majd meg. A beérkező ajánlatok, valamint a város aktuális gazdasági helyzete alapján hoz majd döntést a testület arról, hogy megvalósítja-e a beruházást, és valóban lehívja-e a hitelt, vagy nem tart rá igényt.

Lezárult a közbeszerzési eljárás a 2023-as évre vonatkozóan a villamosenergia és földgáz beszerzésről. A képviselőknek most dönteniük kellett arról, hogy 2023. január 1-től mely szolgáltatóval szerződik városunk az energiahordozók beszerzése kapcsán. Kovács Lilla költségvetési és gazdálkodási irodavezető kifejtette: a vonatkozó jogszabályok és kötelmek miatt nincs valós döntési helyzet, hiszen villamos áram és földgáz tekintetében is bár több pályázat érkezett, de csak egy volt érvényes.

Áram tekintetében 201.90Ft/kWh áron kapja majd városunk a szolgáltatás, ami közel ötszöröse az eddigi tarifának. Gáz vonatkozásában ez még kiugróbb, hiszen ott tizenhatszoros emelkedés (67.473Ft/kWh) lép életbe január 1-től. Mindkét esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lett a nyertes pályázó. Mindez összességében azt jeleni, hogy 2023-ban 300-320 millió forinttal emelkedik városunk áram és gázköltsége, ami a város teljes éves költségvetésének 10%-a.

A testületi ülés bezárását követően a lakosság részéről megjelent hét fő számára ismertette az Agroloop Hungary Kft. közleményét Tóth János alpolgármester. A cég korábban egyhangú elvi hozzájárulást kapott ahhoz, hogy Gyömrő ipari területén takarmány előkészítő, valamint finomszemcsés komposzt-kezelő és granuláló üzemet hozzon létre.
Az online felületeken megjelenteket cáfolva a cég ismét megerősítette, hogy a gyömrői üzembe kizárólag komposzt érkezne további feldolgozásra. Alpolgármester úr egyúttal azt is bejelentette, hogy január 26-án 18 órától a témában lakossági fórumra kerül sor a Művészeti Központban, melyen a cég vezetői is részt vesznek, részletes bemutatót tartanak és válaszolnak a felmerülő lakossági kérdésekre. Ezzel párhuzamosan több képviselő is meglátogatja majd a cég törökkoppányi üzemét, hogy személyesen is megtapasztalják az esetleges környezeti hatásokat.

Az ülésen megjelent lakosok kérdéseire is részletesen válaszoltak a képviselők. Egyebek mellett elhangzott az is, hogy a cég minden hatósági engedéllyel rendelkezik, és a Gyömrőre tervezett üzem esetleges megvalósításához önkormányzati engedély nem szükséges. Ez szintén igaz Üllő esetében is, ahol más típusú üzemet hoznak létre. Ott már a megvalósítás szakaszában járnak.

A tájékoztató lezárásaként alpolgármester úr elmondta: a személyes tapasztalatok tükrében, és a lakossági fórum után lesz mód arra, hogy a képviselő-testület és a városvezetés további egyeztetéseket folytasson a beruházóval.