A Monori Tankerületi Központ kiadta Közleményét az általános iskolai beiratkozás időpontjairól.

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Monori Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök)

2023. április 21. (péntek)

A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet az intézmények a helyben szokásos módon közzéteszik. Kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően tájékozódjanak!

Bővebb tájékoztató a hirdetményben érhető el, az alábbi LINKen.