Csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn

Projekt megnevezése: Csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00077

Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 299.999.998 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2022. május 5.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2024. december 31.

Projekt bemutatása

Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn Európai Uniós Támogatásból

Gyömrő Város Önkormányzata 300 millió forint támogatást nyert csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójára, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatás együttesen az elszámolható költségek 100%-át fedezi.

A rekonstrukció önkormányzati tulajdonban lévő két területet érint:

 1. Kisfaludy utca, Annahegyi utca, Eperfasor utca, Tóth József utca

A  tervezett beavatkozások az érintett területek  és környezete csapadékvizek-elvezető rendszerének rekonstrukcióját célozza:

 • csapadékvíz okozta vízkárok megszüntetése,
 • útról lefolyó vizek elvezetése,
 • árokmenti rézsűrendezés,
 • átereszek tisztítása,
 • szikkasztó árkok tisztítása,
 • rézsűsurrantók átépítése
 1. Bánáti utca, Fogarasi utca, Bimbó utca, Állomás utca, Szent Imre út, Záportározó

A  tervezett beavatkozások az érintett területek  és környezete csapadékvizek-elvezető rendszerének rekonstrukcióját célozza:

 • szilárd útburkolat víztelenítése
 • gyephézagos szikkasztó árkok tisztítása
 • új surrantók építése
 • Szent Imre utca és a közvetlenül csatlakozó utcák vízelvezető rendszerének helyreállítása
 • átereszek tisztítása
 • vízelvezető szegélyelemek átépítése
 • víznyelő aknák szintbe helyezése
 • záportározó funkciójának helyreállítása, be- és kifolyó mederszakaszok rendezése, meder kotrása, rézsűrendezés

Mindkét beavatkozási területen utcákban a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása és a hiányzó elemeinek kiépítése segíti a területen keletkező csapadékvizek mielőbbi rendezett elvezetését a közterületi utakról, ezzel lehetővé teszi, azt, hogy az utak mellett, illetve az útburkolaton ne álljon meg a csapadékvíz. Az útburkolaton felhalmozódó, elfolyni nem képes vizek eddig jelentős károkat okoztak az utak szerkezetében, továbbá akadályoztatást jelent a közlekedésben is.