Gyömrő Város Önkormányzata 300 millió forint támogatást nyert csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójára, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatás együttesen az elszámolható költségek 100%-át fedezi. A munkaterület átadását követően rövidesen indulhat a kivitelezés.

Projekt megnevezése: Csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00077

Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 299.999.998 Ft

Projekt bemutatása:

Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn Európai Uniós Támogatásból

A rekonstrukció önkormányzati tulajdonban lévő két területet érint:

 1. Kisfaludy utca, Annahegyi utca, Eperfasor utca, Tóth József utca
 • csapadékvíz okozta vízkárok megszüntetése,
 • útról lefolyó vizek elvezetése,
 • árokmenti rézsűrendezés,
 • átereszek tisztítása,
 • szikkasztó árkok tisztítása,
 • rézsűsurrantók átépítése
 1. Bánáti utca, Fogarasi utca, Bimbó utca, Állomás utca, Szent Imre út, Záportározó
 • szilárd útburkolat víztelenítése
 • gyephézagos szikkasztó árkok tisztítása
 • új surrantók építése
 • Szent Imre utca és a közvetlenül csatlakozó utcák vízelvezető rendszerének helyreállítása
 • átereszek tisztítása
 • vízelvezető szegélyelemek átépítése
 • víznyelő aknák szintbe helyezése
 • záportározó funkciójának helyreállítása, be- és kifolyó mederszakaszok rendezése, meder kotrása, rézsűrendezés

Mindkét beavatkozási területen utcákban a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása és a hiányzó elemeinek kiépítése segíti a területen keletkező csapadékvizek mielőbbi rendezett elvezetését a közterületi utakról, ezzel lehetővé teszi, azt, hogy az utak mellett, illetve az útburkolaton ne álljon meg a csapadékvíz. Az útburkolaton felhalmozódó, elfolyni nem képes vizek eddig jelentős károkat okoztak az utak szerkezetében, továbbá akadályoztatást jelent a közlekedésben is.