2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Információk:

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Adatközlő) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a csatolt szabályzat szerint határozom meg.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Gyömrői Polgármesteri Hivatalt alapító Gyömrő Város Önkormányzatánál, továbbá a Gyömrő és Környéke Társulásnál keletkezett közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok teljes körére.

Tájékoztatók elérése