Csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn

Projekt megnevezése: Csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00077

Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 299.999.998 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2022. május 5.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2024. december 31.

Projekt bemutatása

Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Gyömrőn Európai Uniós Támogatásból

Gyömrő Város Önkormányzata 300 millió forint támogatást nyert csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciójára, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatás együttesen az elszámolható költségek 100%-át fedezi.

A rekonstrukció önkormányzati tulajdonban lévő két területet érint:

 1. Kisfaludy utca, Annahegyi utca, Eperfasor utca, Tóth József utca

A  tervezett beavatkozások az érintett területek  és környezete csapadékvizek-elvezető rendszerének rekonstrukcióját célozza:

 • csapadékvíz okozta vízkárok megszüntetése,
 • útról lefolyó vizek elvezetése,
 • árokmenti rézsűrendezés,
 • átereszek tisztítása,
 • szikkasztó árkok tisztítása,
 • rézsűsurrantók átépítése
 1. Bánáti utca, Fogarasi utca, Bimbó utca, Állomás utca, Szent Imre út, Záportározó

A  tervezett beavatkozások az érintett területek  és környezete csapadékvizek-elvezető rendszerének rekonstrukcióját célozza:

 • szilárd útburkolat víztelenítése
 • gyephézagos szikkasztó árkok tisztítása
 • új surrantók építése
 • Szent Imre utca és a közvetlenül csatlakozó utcák vízelvezető rendszerének helyreállítása
 • átereszek tisztítása
 • vízelvezető szegélyelemek átépítése
 • víznyelő aknák szintbe helyezése
 • záportározó funkciójának helyreállítása, be- és kifolyó mederszakaszok rendezése, meder kotrása, rézsűrendezés

Mindkét beavatkozási területen utcákban a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása és a hiányzó elemeinek kiépítése segíti a területen keletkező csapadékvizek mielőbbi rendezett elvezetését a közterületi utakról, ezzel lehetővé teszi, azt, hogy az utak mellett, illetve az útburkolaton ne álljon meg a csapadékvíz. Az útburkolaton felhalmozódó, elfolyni nem képes vizek eddig jelentős károkat okoztak az utak szerkezetében, továbbá akadályoztatást jelent a közlekedésben is.

 

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00008 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Gyömrői központi orvosi rendelő kialakítása, rendelők bővítésével

szechenyi terv plusz

Projekt megnevezése: Gyömrői központi orvosi rendelő kialakítása, rendelők bővítésével

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00008 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 353.000.000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2024.03.29

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2025. 10.31.

Projekt bemutatása

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Gyömrőn Európai Uniós Támogatásból

A fejlesztéssel a gyömrői Szent István úton (2230 Gyömrő, Szt. István út 55.) lévő háziorvosi rendelőket kívánjuk bővíteni oly módon, hogy további három rendelőhelyiséget, három mosdó helyiséget a betegeknek, két öltőzőt, két személyzeti mosdót és egy orvosi pihenő helyiséget alakítanánk ki.

A célunk az, hogy egy központi orvosi rendelőt hozzunk létre, hiszen a lakosság gyarapodásával az ellátottak számának növekedésével is számolni kell. Az új épületrészben a meglévő praxisok elhelyezését tervezzük.

A háziorvosi körzetekben ellátandó felnőttek és gyermekek száma a beköltözések aranyában növekszik, illetve egy-egy orvos az „általános rendelésen kívül” más funkciót is ellát, pl. terhesgondozás, sportorvosi funkció, munkaegészségügyi ellátás, reumatológia, gyermekgyógyászat stb. Általános tendencia az is, hogy egy orvos legalább két asszisztenssel látja el a feladatát – így – a zavartalan munkafolyamathoz – elengedhetetlen a feladatellátásra alkalmas területek bővítése.

 

 Gyömrői Mesevár és Varázskert Óvoda energetikai felújítása

 szechenyi terv plusz

Projekt megnevezése: Gyömrői Mesevár és Varázskert Óvoda energetikai felújítása

Projekt azonosító száma: TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00050

Kedvezményezett: Gyömrő Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 242.791.480 Ft

Projekt bemutatása:

Gyömrői Mesevár és Varázskert Óvoda energetikai felújítása Európai Uniós Támogatásból

Gyömrő Város Önkormányzata 242.791.480 forint támogatást nyert önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból elnyert támogatás együttesen az elszámolható költségek 100 %-át fedezi.

Kivitelezés várható ideje: 2024. június 1- 2024. november 12.

A projekt keretében két óvoda energetikai korszerűsítése valósul meg:

 1. Mesevár Óvoda, 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 22-24.

Elvégzendő beavatkozások:

-külső falak hőszigetelése, padlásfödémek hőszigetelése

- külső nyílászárók cseréje

- fűtési rendszerhez levegő-víz hőszivattyú és napelemes rendszer kiépítése,

- gázkazán kiépítése, radiátorokra termosztatikus szelepek felszerelése

- radiátorokra a termosztatikus szelepek felszerelése, és heti programozású elektronikus szabályzó kiépítése,

 1. Varázskert Óvoda, 2230 Gyömrő, Dózsa Gy. út 1.

Elvégzendő beavatkozások:

- külső falak hőszigetelése, padlásfödémek hőszigetelése

- külső nyílászárók cseréje

- fűtési rendszerhez 1-1 db levegő-víz hőszivattyú kiépítése, napelemes rendszer telepítése

- radiátorokra termosztatikus szelepek felszerelése,

A fenti beavatkozások révén a Mesevár óvoda JJ-ből BB kenergetikai osztályba, a Varázskert óvoda II-ből BB energetikai osztályba kerül, így a kornak megfelelő, modern, energiatakarékos és környezetbarát óvoda várja kis lakóikat.